Фахова німецька мова (1 курс)
(Фахова німецька мова (1 курс))

Метою навчальної дисципліни «Фахова німецька мова» для студентів юридичного факультету спеціальності 293 Міжнародне право є розвиток діяльнісної іншомовної компетенції як у повсякденних, загальних ділових, так і у фахових ситуаціях, які, поряд з навчанням мови, передбачають усвідомлення студентом зв’язків між власною та іноземними культурами, формування навичок та вмінь автономного навчання, розвиток і активізацію міжфахового мислення, формування у студента власної відповідальності за результати навчання шляхом організації навчального процесу спільно з викладачем та іншими студентами, досягнення студентами рівня знань, відповідних до вимог дипломованого спеціаліста, який забезпечить можливість застосування іноземної мови у практичній діяльності.

Основним завданням навчання фахової німецької мови є розви­ток у студентів професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції, як складової діяльнісної компетенції, тобто розвиток навичок та вмінь, які забезпечують кваліфіковану професійну діяльність у приватній, суспільній, про­фесійній та освітній сферах спілкування в багатонаціональному суспільстві іноземною мовою, а також невербальними (графіки, жести, міміка) засобами спілкування у контексті цільової культури. 

Програма передбачає, що фахово зорієнтоване заняття з німецької мови – це насамперед мовне заняття, професійний зміст якого зростає поступово від першого до останнього семестру. Для цього враховано, що професійно та фахово орієнтована наповненість навчальних матеріалів з німець­кої мови на першому етапі (на рівні А1) не перевищує третини матеріалів, запропонованих для вивчення на цей термін (біля третини професійно та фахово орієнтоване і біля двох третин загальнокультурне наповнення).