Філософія та методологія науки
(Філософія та методологія науки)

Навчальна дисципліна «Філософія та методологія науки» покликана познайомити аспірантів з актуальними проблемами сучасної філософії науки, які стосуються природи, структури і динаміки наукового пізнання, його логіко-методологічного забезпечення, соціокультурних і аксіологічних вимірів.