Адвокатура України
(Адвокатура України)

1. Мета викладання дисципліни.

«Адвокатура України» - одна з нормативних навчальних дисциплін, програмної підготовки студентів - юристів. Знання правових основ організації і функціонування адвокатури, загальних принципів діяльності адвокатів - важлива умова їх успішної професійної діяльності як в правозахисній галузі, так і в системі правоохоронних і судових органів, а також на іншій роботі у сфері правознавства.

Мета навчального курсу - надати допомогу студентам в опануванні змісту і основних засад діяльності інституту адвокатури в Україні. Спецкурс «Адвокатура України» це навчальна дисципліна, вивчення якої є запорукою підготовки висококваліфікованих фахівців, які володітимуть навичками адвокатської тактики у різних видах судочинства, при здійсненні консультативної діяльності а також робіт в сфері представництва та забезпечення інтересів фізичних та юридичних осіб.