Кафедра людських прав

Page:  1  2  3  ()
Courses 
Захист права на справедливий суд
Захист людських прав в ЄСПЛ
Захист права на повагу до приватного і сімейного життя
Захист права на свободу та особисту недоторканість
Міжнародний захист людських прав
Професійна відповідальність правника
Вступ до права
Людські права
Теорія праваInformation
Правова етикаInformation
Аксіологія права
Воля як категорія права
Гносеологія права
Етика(загальна і юридична)
Логіка(загальна і юридична)
Логіка права
Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі
Методологія права
Методологія юридичної науки
Права людини