Кафедра європейського права та порівняльного правознавства

Сторінка: ()   1  2  3  ()
Курси 
Міжнародне фінансове право
Міжнародне інвестиційне право
Міжнародний комерційний арбітраж
Міжнародно-правові питання громадянства
Місцеве управління в зарубіжних країнах
Основи прав Європейського Союзу
Основні інститути цивільного права зарубіжних країн
Порівняльна адвокатура
Порівняльне правознавство
Правове регулювання міжнародних трудових відносин
Право міжнародних організацій
Право національних меншин у міжнародному праві
Право Європейського суду з прав людини
Право ЄС
Практика Європейського суду з прав людини
Світоглядні засади європейського права
Система міжнародних судових установ
Транспортне право ЄС
Україна та Рада Європи
Уніфікація міжнародного приватного права в ЄС