Кафедра кримінального права і криміналістики

Сторінка:  1  2  3  ()
Курси 
Правові основи протидії корупції
Службова і професійна діяльність як об’єкт кримінально-правової охорони
Оперативно-розшукова діяльність
Криміналістичне вчення про суб'єкт злочину
Вступ до кримінального права (вибіркова дисципліна)
Загальна кримінологія (вибіркова дисципліна)
Судова практика в кримінальних справах
Організаційно-правові основи прокурорської діяльності
Кримінальна пенологія
Міжнародна кримінальна юстиція
Cудова психіатрія
Альтернативи кримінальному переслідуванню в сучасному праві
Антикорупційна культура
Вчення про суб’єкт злочину(магістр)
Вчення про суб’єкт злочину(спеціаліст)
Зарубіжна кримінологія
Кримінальна віктимологія (спеціалісти)
Кримінальна психологія
Кримінальне право (Загальна частина)
Кримінальне право (Особлива частина)Інформація