Кафедра кримінального права і криміналістики

Сторінка:  1  2  3  ()
Курси 
Організація роботи органів прокуратури
Міжнародний онлайн курс із протидії корупції
Прокурорський нагляд за виконанням судових рішень
Насильницькі злочини
Тактика розслідування злочинів
Заходи кримінально-правового впливу
Групова злочинність
Призначення покарання
Cудова психіатрія
Альтернативи кримінальному переслідуванню в сучасному праві
Антикорупційна культура
Вступ до кримінального права (вибіркова дисципліна)
Вчення про суб’єкт злочину(магістр)
Вчення про суб’єкт злочину(спеціаліст)
Загальна кримінологія (вибіркова дисципліна)
Докази і доказування в кримінальному процесі
Зарубіжна кримінологія
Кваліфікація злочинів
Кримінальна віктимологія (спеціалісти)
Кримінальна пенологія