.

Сторінка:  1  2  ()
Курси 
Судовий конституціоналізм
Посткласична парадигма природи податкового права
Міжнародні стандарти соціальних прав людини
Методологія дослідження судової влади
Методологія дослідження злочинності
Актуальні проблеми юридичної психології
Посткласична парадигма судової психології
Філософія фінансового права
Філософія правосуддя
Філософія покарання
Філософія злочину
Суддівська дискреція
Онтологічний та епістимологічний підходи до тлумачення конституції
Українське трудове законодавство і міжнародні трудові стандарти
Право як пізнання. Вступ до гносеології права
Методологічна традиція доктрини публічного права
Методологічна традиція доктрини приватного права
Методологічна традиція доктрини природного права
Західна традиція права
Посткласична теорія права