.

Page:  1  2  ()
Courses 
Судовий конституціоналізм
Посткласична парадигма природи податкового права
Міжнародні стандарти соціальних прав людини
Методологія дослідження судової влади
Методологія дослідження злочинності
Актуальні проблеми юридичної психології
Посткласична парадигма судової психології
Філософія фінансового права
Філософія правосуддя
Філософія покарання
Філософія злочину
Суддівська дискреція
Онтологічний та епістимологічний підходи до тлумачення конституції
Українське трудове законодавство і міжнародні трудові стандарти
Право як пізнання. Вступ до гносеології права
Методологічна традиція доктрини публічного права
Методологічна традиція доктрини приватного права
Методологічна традиція доктрини природного права
Західна традиція права
Посткласична теорія права